ASHRA
אשרא החברה הישראלית לביטוח סיכוני סחר חוץ בע"מ
אשרא – החברה הישראלית לביטוח סיכוני סחר חוץ בע"מ היא חברה בבעלות ממשלתית 100%, המסייעת ליצואנים הישראלים ומבטחת אשראי והשקעות בעסקאות יצוא לטווח בינוני וארוך (משנה עד עשר שנים). 
מאז הקמתה ב-1957, מציעה אשרא ליצואנים הישראלים פתרונות ביטוח מגוונים, המאפשרים מזעור סיכונים וקבלת מימון.

המשך »
דרונט בניית אתרים