Galana Kulalu - Kenya

פרויקט השקיה לאומי אשר נועד להקים ביטחון במזון למדינה. Green Arava הינה היועצת המובילה אשר מעורבת במחקר טרום היתכנות של פרויקט הדגל הזה בקניה. בכיסוי של מעל למיליון דונם, הפרויקט נמצא באזורים הצחיחים למחצה של מחוזות קיליפי ונהר הטאנה. Green Arava החברה המבצעת הקמה ותפעול של חוות המודל בגודל של 40,000 דונם ומעורבת בתכנון סכר להשקייה של 400,000 דונם.
עבור לתוכן העמוד