לאשרא החברה הישראלית לביטוח סיכוני סחר חוץ בע"מ

 

דרוש/ה

 

מנהל/ת אגף ניהול סיכונים

 

 

תנאי סף:

 • בעל/ת תואר ראשון מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה באחד מן המקצועות הבאים: כלכלה, סטטיסטיקה, מנהל עסקים, הנדסת תעשיה וניהול או חשבונאות.
 • בעל/ת ניסיון וידע של חמש שנים לפחות בתחום ניהול סיכונים מתוכם לפחות שנתיים ניסיון ניהולי
 • שליטה מלאה בעברית ובאנגלית.

 

דרישות התפקיד:

               יתרון ינתן לבעלי:

 • תעודת FRM Financial Risk Manager מטעם איגוד GARP
 • תואר שני ממוסד להשכלה גבוהה בכלכלה, ו/או בסטטיסטיקה ו/או תואר שני משולב בכלכלה עם מקצוע נוסף.
 • נסיון בתפקיד בכיר.
 • נסיון בניהול סיכונים פוליטיים  .
 • ניסיון בניהול סיכוני אשראי בהיקפים משמעותיים.
 • ניסיון בעבודה מול המגזר הציבורי.
 • ניסיון בניתוח אשראי בתחומי פעילות החברה.
 • ניסיון ניהולי בתחום.
 • הכרות עם הרגולציה הרלוונטית לחברות ביטוח ולסקטור הבנקאי.

 

ועדת האיתור רשאית לפנות ביוזמתה, בין בעצמה ובין באמצעות חברת השמה, למועמדים/ות פוטנציאלים/ות ולהזמין אותם/ן להגיש מועמדותם/ן בהליך האיתור במועדים שנקבעו בו. הועדה תזמן את המועמדים/ות הסופיים/ות לראיון. ועדת האיתור שומרת את הזכות לשלוח מועמדים/ות סופיים/ות למבחני התאמה וכן לפנות לממליצים ולאנשי קשר.

 

מודעה זו מפורסמת גם באתר האינטרנט של החברה שכתובתו: WWW.ASHRA.GOV.IL תחת הלשונית "דרושים – מנהל/ת אגף ניהול סיכונים" . את המועמדות יש להגיש באמצעות הגשת קורות חיים (עם פירוט נרחב בנוגע לניסיון הניהולי, העסקי והתעסוקתי), המלצות (שלושה ממליצים לפחות בצירוף מספרי טלפון), תעודות השכלה והכשרה ותעודות רלוונטיות אחרות לכתובת דוא"ל hr_ashra@ashra.gov.il ולוודא הגעתו במייל חוזר וזאת לא יאוחר מ-20/8/2017.  לא תתקבלנה הצעות שתשלחנה בדואר ו/או בפקס.

בקשות לקבלת הבהרות ניתן להגיש במייל rachels@ashra.gov.il ולוודא הגעתו במייל חוזר לא יאוחר מיום 10/8/2017. הבהרות, שינויים ועדכונים להליך זה, אם יהיו, יופיעו באתר האינטרנט של החברה.

 

סודיות מובטחת

 

עבור לתוכן העמוד