הודעה מתוקנת מיום 8.5.2017*

לאשרא החברה הישראלית לביטוח סיכוני סחר חוץ בע"מ

דרוש/ה

 מנהל/ת אגף חיתום וביטוח

 

תנאי סף:

  • בעל/ת תואר ראשון מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה באחד מן המקצועות הבאים: כלכלה, מנהל עסקים, חשבונאות או הנדסת תעשיה וניהול. עדיפות תנתן לבעלי תואר שני בכלכלה ו/או מנהל עסקים ו/או מימון.
  • בעל/ת ניסיון וידע של חמש שנים לפחות בתחומי המימון /ניהול פרויקטים/חשבונאות וכספים/ביטוח, מתוכן שלוש שנים בתפקיד ניהולי.
  • שליטה מלאה בעברית ובאנגלית. שפות נוספות – יתרון.

 

יתרונות:

  • תואר שני ממוסד להשכלה גבוהה במנהל עסקים, מימון או כלכלה.
  • ניסיון בעבודה כלכלית בחומי המימון/ ניהול פרויקטים/חשבונאות, ובפרט בשווקי היצוא מישראל.
  • ניסיון במימון בינלאומי של פרויקטים וסחר חוץ.
  • ניסיון בביטוח וחיתום.
  • ניתוח אשראי בתחומי פעילות החברה.
  • נסיון ניהולי בתחום.

 

ועדת האיתור רשאית לפנות ביוזמתה, בין בעצמה ובין באמצעות חברת השמה, למועמדים/ות פוטנציאלים/ות ולהזמין אותם/ן להגיש מועמדותם/ן בהליך האיתור במועדים שנקבעו בו. הועדה תזמן את המועמדים/ות הסופיים/ות לראיון. ועדת האיתור שומרת את הזכות לשלוח מועמדים/ות סופיים/ות למבחני התאמה וכן לפנות לממליצים ולאנשי קשר.

 

את המועמדות יש להגיש באמצעות הגשת קורות חיים (עם פירוט נרחב בנוגע לניסיון הניהולי, העסקי והתעסוקתי), המלצות (שלושה ממליצים לפחות בצירוף מספרי טלפון), תעודות השכלה והכשרה ותעודות רלוונטיות אחרות בשלושה עותקים במעטפה סגורה, עליה יירשם "מועמדות עבור מנהל/ת אגף חיתום וביטוח" במשרדי החברה, דרך מנחם בגין 65, תל אביב (קומה 6 אצל היועצת המשפטית) *או לכתובת דוא"ל hr_ashra@ashra.gov.il ולוודא הגעתו במייל חוזר וזאת לא יאוחר מ-18/5/2017. לא תתקבלנה הצעות שתשלחנה בדואר ו/או בפקס.

בקשות לקבלת הבהרות ניתן להגיש במייל rachels@ashra.gov.il ולוודא הגעתו במייל חוזר לא יאוחר מיום 10/5/2017. הבהרות, שינויים ועדכונים להליך זה, אם יהיו, יופיעו באתר האינטרנט של החברה.

 

הליך זה אינו מכרז ואינו כפוף לחוק חובת המכרזים והתקנות על פיו.

סודיות מובטחת

 

עבור לתוכן העמוד