ASHRA

שאלות נפוצות

מי היא חברת "אשרא"?
מהו החיסוי הביטוחי ש"אשרא" נותנת?
מהו סיכון פוליטי?
מהו סיכון מסחרי?
אילו פוליסות ביטוח ניתן לרכוש ב"אשרא"?
מהי העסקה שזכאית לפוליסת ביטוח ב"אשרא"?
מיהו המבוטח?
האם ניתן להתממן באמצעות פוליסת ביטוח של "אשרא"?
מהו התהליך לביטוח עסקה?
כמה זמן לוקח מרגע הגשת בקשה לביטוח ועד לקבלת אישור עקרוני?
Next Page 
דרונט בניית אתרים