אמריקה הלטינית והאיים הקריביים

    הבנק העולמי: לאזור דרושה תשתית טובה יותר כדי להתחרות עם שווקי אסיה

    6/09/2005

    ב- 31 באוגוסט פרסם הבנק העולמי דו"ח חדש, על פיו במהלך העשור האחרון השתפרה התשתית ברוב מדינות אמריקה הלטינית והאיים הקריביים, אולם ירידה חדה בהיקף ההשקעות בתשתית עלולה לעכב את הצמיחה הכלכלית, את צמצום ממדי העוני וכן לפגוע ביכולת האזור להתחרות מול סין ומדינות אסייתיות אחרות. על פי הדו"ח, ההוצאה על תשתית באזור מהווה כיום פחות מ- 2% תמ"ג, לעומת 3.7% בשנים 1980- 1985. על ההוצאה להגיע ל- 4%- 6% לשנה כדי להדביק את הפער לעומת מדינות כמו קוריאה וסין. Marianne Fay, כלכלנית בכירה בנושאי תשתית של אמריקה הלטינית והאיים הקריביים ואחת ממחברי הדו"ח, מסרה כי האזור מפגר בתחומי תשתיות החשמל, הכבישים וקווי הטלפון, ואילו מדדים כמו טלפוניה סלולרית, גישה למקורות מים נאותים ומתקני תברואה הינם ברמה סבירה לעומת מדינות אחרות בעלות תמ"ג בינוני לנפש. על פי הדו"ח, הפיגור בתחום התשתית פוגע בפריון וביכולת התחרותיות של חברות באזור, ובכך גורם להאטה בצמיחה הכלכלית. ההוצאות הלוגיסטיות (הובלה ואחסון) הינן גבוהות באמל"ט והקריביים, בעיקר עקב תשתית תחבורתית לקויה. הוצאות אלו מהוות כ- 10% מערך התפוקה (product value) במדינות מתועשות, אולם באמל"ט והקריביים הן נעות בטווח שבין 15% בצ'ילה עד 34% בפרו. הדו"ח טוען כי על האזור להגדיל את היקף ההשקעות בתשתית, הן של המגזר הפרטי והן של המגזר הציבורי. למרות הציפיות, השקעות המגזר הפרטי מעולם לא פיצו באופן מלא על הקיצוצים בהשקעות הציבוריות בשנות ה- 90'. לאחרונה ירדה רמת שיעור ההשקעות הפרטיות בפרויקטי תשתית, והגיעה לשפל של 16 מיליארד דולר בשנת 2003 לעומת שיא של 71 מיליארד דולר ב- 1998. יתר על כן, קיימים מגזרים ומדינות באזור שבהם ההשקעה הפרטית היתה זעומה. למשל, 93% מסך היקף ההשקעות הפרטיות בפרויקטי תשתית באזור בשנים 1990- 2003 היו בשש מדינות בלבד (ארגנטינה, ברזיל, צ'ילה, קולומביה, פרו ומקסיקו), ורוב ההשקעות היו בתחומי התקשורת והאנרגיה. הדו"ח טוען כי על מנת למשוך השקעות פרטיות, יש צורך לחזק את המסגרות החוקתיות, הרגולטוריות והמשפטיות, להגביר את רמת השקיפות במכרזים, וכן לפתח אפשרויות מימון כדי להקטין את רמת הסיכון בפרויקטים ולשפר את התשואה למשקיעים. בעיות רבות במעורבות של משקיעים פרטיים, כולל מו"מ מחודש על זכיונות באופן שכיח, נבעו עקב הסכמים ופיקוח ממשלתיים לא מפותחים. הדו"ח אף מציג מחקר חדש של הבנק העולמי, הטוען כי שיפור תשתיות האזור עד לרמה דומה לזו של קוריאה עשוי להביא לגידול שנתי של 1.4%- 1.8% בתמ"ג לנפש, וכן הקטנת ממדי אי השוויון ב- 10%- 20%. האוכלוסייה הענייה תהנה מפיתוח התשתיות בשני אופנים: [1] באופן ישיר ע"י שיפור הגישה למקורות מים נאותים, תשתית חשמל ושירותים נוספים המשפרים את הבריאות ואיכות החיים; ו- [2] באופן עקיף ע"י השיפור הכלכלי. למשל, כבישים טובים יותר יאפשרו גישה טובה יותר לחוואים קטנים ולקהילות כפריות. 89% מהאוכלוסייה באמל"ט והקריביים הינם בעלי גישה למקורות מים נאותים, לעומת 82% מהאוכלוסייה ב- 1990. נתון זה עולה על הממוצע למדינות בעלות תמ"ג בינוני לנפש, וכן עולה על זה של סין. נוסף על כך, שיעור החדירה הסלולרית באזור הינו גבוה יותר מאשר הממוצע למדינות בעלות תמ"ג בינוני לנפש. אולם, פחות משליש ממערכות הכבישים הלאומיות הינן במצב טוב ואף יכולת הפקת האנרגיה ירדה והינה כעת נמוכה מזו של מדינות בעלות תמ"ג בינוני לנפש.

    עבור לתוכן העמוד