מרכז ודרום אפריקה

  אפריקה והמדינות המתפתחות: מגמת עלייה בהיקפי הסחר

  27/09/2011

  קיימת מגמת עלייה בשנים האחרונות בהיקף הסחר בין מדינות אפריקה למדינות המתפתחות. מגמה זו השפיעה על עמידותה של אפריקה מול המשבר הפיננסי העולמי אך גם מסמנת שינויי כיוון אסטרטגיים ביבשת.

  בעוד שהיקף היבוא (לאפריקה) מהמדינות המתפתחות גדל ביותר מפי 5: בשנת 2002 היקף זה הסתכם בכ– 39 מיליארד דולר ובשנת 2010 היקף זה הסתכם בכ– 200 מיליארד דולר.

  לעומת זאת, היקף היבוא מהמדינות המפותחות גדל בפחות מפי 3 בלבד: היקף זה גדל בין אותן השנים מ– 78 מיליארד דולר ל– 204 מיליארד דולר.

  גם בצד היצוא המגמה דומה, מדינות אפריקה ייצאו למדינות מתפתחות בשנת 2002 סך של כ– 32 מיליארד דולר לעומת כ- 157 מיליארד דולר בשנת 2010 (גידול של כמעט פי 5). היצוא למדינות מפותחות גדל בין אותם השנים מ– 84 מיליארד דולר ל– 227 מיליארד דולר (גידול של פחות מפי 3).

  עבור לתוכן העמוד