מפת דרוג מדינות-מדד אשרא

מדד אשרא

* רמת סיכון המדינות אינה מהווה המלצה, אינדיקציה או התחייבות לביטוח עסקה ספציפית.
* לקבלת אינדיקציה לעסקה ספציפית יש למלא ולשלוח טופס בקשה עם פרטי העסקה. את הטופס ניתן למצוא
כאן.
* מדינות אשר אינן מסומנות במפה ייבדקו במקרה שתוגש בקשה לביטוח עסקה.
* מגבלות ותנאי החיסוי ימסרו לגבי כל עסקה, על פי המקובל באשרא.

 

מקרא רמות הסיכון

עבור לתוכן העמוד