אשרא - אשראי ספקים

  אשראי ספקים

  פוליסה זו מחסה סיכון של אי עמידת הקונה בהתחייבותו לסילוק האשראי שהעניק לו המבוטח.
  באמצעות פוליסה זו,
  מספקת אשרא הגנה ליצואן מפני אי תשלום מצד הקונה.

   

  אשראי ספקים- למי מתאים המוצר?

  • לעסקאות בהן שולח היצואן סחורה, או מספק שירותים, והקונה מעביר לו את התמורה בתשלומים תקופתיים,
   על פני תקופת האשראי ולפי לוח סילוקין שסוכמו מראש.

   בדרך כלל, יידרש היצואן להמציא לחברה שטרות של הקונה, אלא אם כן יידרשו ביטחונות אחרים.

  עבור לתוכן העמוד