אשראי קונים

  אשראי קונים

  כפתרון לבעיית נטל המימון הגלום במתן אשראי ספקים, מציעה אשרא לערוב להחזר ההלוואה
  שמעניק לקונה הבנק המסחרי שנבחר על ידי היצואן עם אספקת הסחורה והשירותים, על פי ההסכם המסחרי.
  פוליסה זו משמשת בטוחה לבנק הלווה ומחסה סיכון שהקונה יפר את הסכם ההלוואה ולא יפרע אותה.
  היצואן מקבל את מלוא תמורת היצוא, במהלך, או עם גמר, האספקות.

   

  אשראי קונים - למי מתאים המוצר?

  • כאשר ישנו נטל מימוני הנובע במתן אשראי ספקים פתרון זה מאפשר לייצואן להפוך עסקה באשראי לעסקת מזומן.
  עבור לתוכן העמוד