ניכיון שטרות

  פוליסת ניכיון שטרות מקיפה

  28/01/2004

  פוליסת ניכיון השטרות של אשרא מאפשרת ליצואן לקבל ביטוח אשראי מהחברה ומימון מהבנק על בסיס הסכם המכירה (ההסכם המסחרי) ושטרות הקונה/הערב כאמצעי התשלום.

  יתרונה הגדול של הפוליסה, בנוסף להיותה כלי ביטוחי ומימוני, הוא כי האישור לביטוח על פיה מותנה בקבלת חוזה מסחרי ושטרות בלבד.

  כלומר, ללא צורך בחתימת הסכם הלוואה כנהוג בעסקאות מסוג אשראי קונים – תהליך הצורך משאבים רבים.

  על ידי שילוב אשרא בתהליך ניכיון השטרות, יכולים הבנקים לבצע ניכיון גם עבור עסקאות יצוא באשראי לטווח בינוני וארוך (מעל שנה) במדינות מתפתחות,

  ובעסקאות בהן הסיכון הפוליטי ו/או המסחרי גבוה ואינו מאפשר לבנקים (או לחברות ניכיון אחרות) לקחת על עצמם את סיכון האשראי בעסקה או שמחירו אינו כדאי ליצואן.

   

  פוליסת ניכיון השטרות המקיפה מונפקת מראש לבנק ומפרטת בחובה את התנאים והתהליך לקבלת האישור לביטוח הניכיון המסוים.

  היה והעסקה, ההסכם המסחרי והשטרות המסוימים נבחנו ע"י הבנק ו-אשרא ועמדו בתנאים המקובלים,

  תאשר החברה את הביטוח על בסיס הפוליסה הקיימת.

  הבנק יקבל מהחברה ביטוח, באחוז חיסוי מסוים המציין את אחוז השתתפות החברה, כנגד אי פירעון השטרות בפועל בגין סיכונים פוליטיים ו/או מסחריים.


   

  עבור לתוכן העמוד