השקעות

  ביטוח השקעות


  אשרא מציעה שתי תכניות לביטוח השקעות במדינות זרות המבוצעות באמצעות העברת כספים, ציוד או ידע, ומקנות למשקיע הישראלי מניות בחברה בחו"ל בה מבוצעת ההשקעה.

  פוליסת השקעות בעלים:

  •  מבטחת את המשקיע הישראלי שביצע השקעה באמצעות הלוואה הונית (equity) אשר מקנה לו זכות לקבל חלק ממניות החברה שבה מבוצעת ההשקעה.
  • הפוליסה מגנה מפני אבדן ערך ההשקעה כתוצאה מסיכונים פוליטיים המונעים הפעלת ההשקעה או העברת כספים לישראל.

  פוליסת השקעות למלווים:

  •  פוליסה חדשה המבטחת מוסדות פיננסים (בעיקר בנקים) המעוניינים להלוות כספים לחברות ישראליות, לצורך ביצוע השקעה בארץ זרה.
  • הפוליסה מספקת הגנה, תוך שילוב גישה הוליסטית ופרטנית, בהתאם לצרכי הלקוח מפני סיכונים פוליטיים שונים: החרמה, הפרעה ממשלתית, אי המרה ואי העברה, ביטול חוזה שלטוני ומניעת צדק, המכשילים ביצוע פירעון ההלוואה שניתנה לצורך ההשקעה.


  מידע נוסף

  חברות שמקום מושבן ורשומות בישראל, או חברות בחו"ל אשר בשליטת החברות הישראליות, זכאיות להגיש בקשה לביטוח השקעות.

  במקרה של פוליסה למלווים, יוכל הגוף המממן להגיש בקשה עבור הנ"ל.

  הסיכונים הבסיסיים המחוסים במסגרת הפוליסות הם:

  • הלאמה, החרמה, הפקעה או פעולה דומה, כולל התערבות בלתי הוגנת של שלטונות הארץ המארחת, שאינה מאפשרת הפעלת המפעל שבו בוצעה ההשקעה ע”י המבוטח.
  • מלחמה, מלחמת אזרחים, פעולות איבה, התקוממות וקשר, מהפכה או מהומות או אירועים דומים בארץ המארחת, שגרמו נזק למפעל שבו בוצעה ההשקעה המונעים את הפעלתו התקינה.
  • אירוע מדיני, קושי כלכלי או הפעלות חקיקה בארץ המארחת שהנם מחוץ לשליטתו של המבוטח, המונע העברת כספים לישראל על חשבון קרן   ההשקעה או על חשבון רווחים מן ההשקעה.

  * ארועי ביטוח נוספים מפורטים בפוליסות.

  *למבוטחים תינתן האופציה לבטח את כל הסיכונים הללו ביחד או לבחור בחלקם.

  *אחוז החיסוי יהיה עד 95% מערך ההשקעה.

   

  תקופת החיסוי:
  פוליסת השקעות Equity - עד ל- 6 שנים עם אפשרות להארכה במידת הצורך.

  פוליסת השקעות מלווים - בהתאם לתקופת ההלוואה.
   
  תקופת המתנה:
  בין 3-18 חודשים, לפי ארועי הביטוח וסוג הפוליסה.

  פרמיה:
  הפרמיה תהיה עד 1.2% לשנה על סכום ההשקעה המחוסה.

  גובה הפרמיה יקבע בהתאם למצבה הכלכלי של הארץ המארחת ולהיקף החיסוי המוצע.


  התנאים מוקדמים לאישור החיסוי הנם:
  על ההשקעה לקבל את כל האישורים המתאימים בארץ המארחת וכן תנאים נוספים כמפורט בפוליסה.

  הקריטריון העיקרי במתן החיסוי להשקעה כלשהי צריך להיות התועלת שהיא אמורה להביא למשק הישראלי ולהתפתחות העסקית של החברה הישראלית המשקיעה.

   

  סוגי ההשקעות הזכאיות להיכלל במסגרות המוצעות:

  • מפעלי תעשיה או חקלאות המגבירים את כושר היצור של הארץ המארחת, שתוצרתם נועדה ליצוא או להחלפת היבוא והמושתתים על אספקה סדירה של חומרי גלם, מוצרים מוגמרים למחצה או ידע מהארץ.
  • סניפים של חברות יצוא ישראליות שישמשו צינורות שיווק לתוצרת ישראלית בארץ המארחת.
  • מפעלי תשתית בשטח האנרגיה, התקשורת או הרפואה המבוססים על יצוא ציוד מהארץ.
  • מפעלי תעשיה או חקלאות המבוססים על יצוא ציוד וידע מהארץ.
  • מפעלי תיירות, כגון בתי מלון, שנועדו להגברת התיירות הנכנסת לארץ המארחת.
  • בנקים שעשויים להגביר ולהעמיק את קשרי המסחר בין ישראל ובין הארץ המארחת או ארצות שלישיות באזור.

  כמו-כן, כל פעילות עסקית אחרת עליה תחליט החברה יחד עם הועדה הבין משרדית, שמנימוקים פוליטיים או מסחריים יש בה תרומה למשק הישראלי.

  בכל שאלה נוספת, ניתן לפנות לאגף שיווק או לאגף חיתום וביטוח בטלפון: 03-5631700

  עבור לתוכן העמוד