אלבניה

דירוג מדינה: 6

 לאחר שצלחה את שנות המשבר הפיננסי הגלובלי, סבלה אלבניה מקיפאון בסקטור הבנקאות ומדעיכה בקרב שותפות סחר מרכזיות אשר העיבו על הצמיחה הריאלית. בשנת 2014 החלה הצמיחה הריאלית להתאושש, אם כי לא שבה לרמות טרום המשבר, והיא צפויה להמשיך להתרחב אף בשנים הקרובות. לצד השמירה על יציבות מקרו כלכלית במהלך השנים 2014-2015 ביצעה הממשלה רפורמות בתחום הפיסקלי, הכוללות ניכיון פיגורים ותכנון הליך איחוד ("קונסולידציה") לחוב הממשלתי ויישמה רפורמות מבניות בסקטור האנרגיה ובתחום הפנסיה תוך שיתוף פעולה עם קרן המטבע. בנוסף, נהנית אלבניה מהשקעות ישירות זרות משמעותיות ונזילות חיצונית מספקת. אך יחד עם זאת, הרפורמות הנחוצות לשיפור האקלים העסקי הרעוע, בפרט בתחומי זכויות קניין, הלוואות ללא תנועה, חוק וממשל, תקועות. וכמו כן, מדדי החוב הממשלתי חלשים מאוד ומשקפים סיכון גבוה לגלגול החוב, גירעונות עצומים בחשבון השוטף נצברים לאורך שנים ולמדינה בעיות מבניות רבות: מתיחות במערכת הפוליטית, פשע מאורגן, שחיתות ואבטלה גבוהה.

קרנות:
עבור לתוכן העמוד