בלרוס

דירוג מדינה: 7

מדובר ברפובליקה נשיאותית בהגדרה בלבד. בפועל המשטר הינו רודני כאשר הכוח הפוליטי מרוכז בידיו של הנשיא.

רמת ההכנסה לנפש גבוהה יחסית, המדינה לא פרסה חובות במועדון פריז, רמת הפיתוח האנושי בה גבוהה ורמת האבטלה נמוכה יחסית.

יחד עם זאת, קיימת תלות כלכלית ברוסיה וצורך בהעמקת הרפורמות, עתודות המט"ח נמוכות, קיימת מעורבות רבה של המדינה בכלכלה והצמיחה חלשה.

כמו כן, קיים נתח גבוה של חוב ממשלתי במט"ח, החוב החיצוני והציבורי גבוהים וכן קיימת מגמת עליה מהירה בחוב הממשלתי באחוזי תמ"ג בשנים האחרונות.

מקורות סיכון נוספים הינם רמת האינפלציה הגבוהה, התנודתיות החדה בשער החליפין בשנים האחרונות והישענות גבוהה על מימון חיצוני.

 

 

קרנות:
עבור לתוכן העמוד