רוסיה

דירוג מדינה: 4

המדינה בעלת השטח הגדול ביותר בעולם, שוכנת באסיה ובאירופה. למדינה חוב וצורכי שירות חוב נמוכים, עתודות מט"ח משמעותיות (אם כי במגמת ירידה(, והמדינה הינה אחת מיצרניות הנפט והגז הטבעי

המובילות בעולם. יחד עם זאת, קיימת פגיעות כלכלית, פיסקלית וחיצונית הקשורה בתנודתיות במחירי סחורות בעולם (במיוחד נפט וגז(, רמת השחיתות גבוהה ושלטון החוק חלש ואלו מרתיעים את

המשקיעים הזרים, המדינה ניצבת בפני סיכונים גיאופוליטיים וסנקציות בינלאומיות הקשורות לסיפוח חצי האי קרים ופוטנציאל הצמיחה של הכלכלה הינו נמוך.

 

 

ידיעות המדינה
29/9/2016
קרנות:
עבור לתוכן העמוד