ברזיל

דירוג מדינה: 5

פדרציה נשיאותית השוכנת בדרום אמריקה. כלכלת ברזיל הינה הגדולה ביותר באמריקה הלטינית. המדינה מאופיינת בגיוון כלכלי ובהכנסה לנפש גבוהה יחסית. רמת העתודות הבינלאומיות הינה גבוהה. הנתח הקטן של חוב במט"ח בחוב הממשלתי מגביל את רמת הרגישות של החוב לתנודות במט"ח.

המדינה חווה מיתון עמוק שהוחרף על ידי משבר פוליטי כאשר הנשיאה לשעבר דילמה רוסף הודחה מתפקידה באוגוסט 2016. בנוסף, הפופולריות הנמוכה של הנשיא הנוכחי, העלייה בשיעור האבטלה, הצמיחה הריאלית השלילית ופרשת השחיתות הקשורה לחברת "פטרובראס" מהווים מקורות סיכון. קיימת מגמת עלייה בחוב הממשלתי. כמו כן, הגירעון התקציבי, נטל החוב ותשלומי הריבית הינם גבוהים. קיים פיחות ניכר במטבע המקומי בשנים האחרונות ורמת האינפלציה גבוהה. קיימת רגישות להאטה בצמיחה בכלכלות מפותחות ומתעוררות (במיוחד סין) ולירידות נוספות במחירי הסחורות המיוצאות. פרופיל ההוצאות הקשיח מאוד ונטל המס הכבד מכבידים על הגמישות הפיסקלית של הממשלה. רמת התשתיות ירודה ועלות עשיית העסקים הינה גבוהה. המדינה מאופיינת ברמה נמוכה של השקעה וחסכון מקומי. קיימת אי ודאות לגבי יוזמות בתחום הרפורמות. בין שותפות הסחר העיקריות של המדינה נמנות סין, ארה"ב, ארגנטינה, גרמניה והולנד.

עבור לתוכן העמוד