הונדורס

דירוג מדינה: 6

כלכלה קטנה ופתוחה הסובלת מרמות פשיעה, עוני ושחיתות גבוהות, מוסדות ממשלתיים חלשים, חוב ממשלתי גבוה וגירעונות גבוהים בחשבון השוטף. יחד עם זאת, שנת 2014 היוותה נקודת תפנית בעבור הונדורס כאשר שיתוף הפעולה עם קרן המטבע, שהחל בשנה זו, הניב שיפור בפרופיל הפיסקלי, המתבטא בעיקר בהורדת הגירעון התקציבי ולאחרונה אף באימוץ חוק האחריות הפיסקלית  ובתחומים אחרים כגון הפשיעה וסקטור האנרגיה. נוסף על כך, הונדורס נהנית מהעברות שוטפות משמעותיות ממהגרים, מהשקעות ישירות זרות גבוהות יחסית ונזילות חיצונית מספקת.

עבור לתוכן העמוד