פרו

דירוג מדינה: 3

הצמיחה הריאלית בפרו הינה בין הגבוהות באמריקה הלטינית, וזאת בין היתר הודות להתנהלות מקרו כלכלית עקבית ושמרנית לאורך שנים. אולם, הסביבה הנוכחית צפויה להיות מאתגרת יותר בעבורה, בשל הירידה במחירי המתכות הפוגעת בהכנסות הממשלה, בייצוא ובהשקעות. לזכות פרו, פרופיל פיסקלי חזק באופן יוצא דופן- חוב ציבורי נמוך, נכסים ממשלתיים נכבדים, צרכי מימון נמוכים וגישה לשווקים הבינלאומיים בתנאים נוחים- ונזילות חיצונית איתנה. מאידך, חוסר יציבות פוליטי המתבטא בתחלופה גבוהה של ראשי ממשלה וכן ממשל נוכחי ללא רוב בפרלמנט, יחד עם רגישות לתנודתיות במחירי הסחורות ואחזקה גבוהה של משקיעים זרים בחוב המקומי המהווים מקור סיכון למאזן התשלומים.

עבור לתוכן העמוד