וייטנאם

דירוג מדינה: 5

מדינה קומוניסטית, דבר אשר מקנה לה "יציבות" פוליטית עקב מדיניות "המפלגה האחת", אך מאידך גורם לפגיעה נרחבת בזכויות אדם ולשחיתות גבוהה. כמו כן, לוייטנאם מחלוקת טריטוריאלית עם סין, כמו מדינות אחרות באזור, בתחומי ים סין הדרומי, מערכת בנקאית חלשה, עתודות מט"ח נמוכות וחוסר יעילות בקרב חברות מקומיות וממשלתיות. אולם לזכותה של וייטנאם נזקפים שיעורי צמיחה איתנים ויציבות מקרו כלכלית בשנים האחרונות, בסיסי ייצוא חזקים, יכולות מסחר גבוהות, עודפים בחשבון השוטף והשקעות ישירות זרות ניכרות.

עבור לתוכן העמוד