מילון מונחי סחר חוץ אשרא

    Aggregate firs loss (Policy deductible)

    הפסד ראשון מצטבר: הסכום הכולל של תביעות מאושרות על פוליסה במשך תקופת ביטוח שנספג עח"ש המבוטח לפני השיפוי מחברת הביטוח.

    עבור לתוכן העמוד