מילון מונחי סחר חוץ אשרא

    Claim

    תביעה: בקשה של המבוטח לשיפוי על הפסד במסגרת הפוליסה.

    עבור לתוכן העמוד