מילון מונחי סחר חוץ אשרא

    Claims threshold

    תקרת תביעות: הסכום שמתחתיו הפסדים לא ישופו ובאים על חשבון המבוטח.

    עבור לתוכן העמוד