מילון מונחי סחר חוץ אשרא

    Date of ascertainment (Date of loss)

    תאריך וידוא/אימות הפסד: 1. תאריך שבו הפסד המבוטח יוערך ע"י חברת הביטוח, 2. התאריך שמיוחס לקרות ההפסד.

    עבור לתוכן העמוד