מילון מונחי סחר חוץ אשרא

    Minimum retention

    השתתפות עצמית מינימלית: הסכום המינימלי של כל הפסד שהמבוטח חייב לספוג על חשבונו.

    עבור לתוכן העמוד