מילון מונחי סחר חוץ אשרא

    Non payment risk

    סיכון אי תשלום: הסיכון שקונה יחדול מחובתו לשלם חשבונית.

    עבור לתוכן העמוד