מילון מונחי סחר חוץ אשרא

    Rescheduling

    פריסת חוב: שינוי/דחייה בתנאי האשראי של חוב וקביעת מועד או מועדי תשלום חדשים.

    עבור לתוכן העמוד