מילון מונחי סחר חוץ אשרא

    Blind cover

    חיסוי עיוור: סוג של פוליסה שמספקת (אחוז מופחת של) חיסוי בטרם קביעת תקרה אשראי על הקונה בהעדר מידע שלילי.

    עבור לתוכן העמוד