מילון מונחי סחר חוץ אשרא

    Credit assessment fee

    עמלת הערכת אשראי: השתתפות המבוטח בעלויות בגין איסוף מידע אשראי עבור הערכת סיכון הקונה.

    עבור לתוכן העמוד