מילון מונחי סחר חוץ אשרא

    Credit underwriting

    חיתום סיכוני אשראי: הערכה של המצב הפיננסי של קונים, אשר מבוצעת ע"י חברת הביטוח לפני קביעת גובה האשראי המבוטח.

    עבור לתוכן העמוד