מילון מונחי סחר חוץ אשרא

    Discretionary limit

    תקרה לחיתום עצמי: הגבלת סכום מקסימלי לקביעת תקרת אשראי ע"י המבוטח, בהתאם להנחיות שניתנו לו, ללא צורך בסקירה ספציפית ע"י חברת הביטוח.

    עבור לתוכן העמוד