מילון מונחי סחר חוץ אשרא

    First order cover

    חיסוי מסדר ראשון: סוג של פוליסה שמספקת חיסוי עבור סיכונים שמתחילים לפני תקרת האשראי שנקבעה, לקונים שאיתם המבוטח לא סחר בעבר.

    עבור לתוכן העמוד