מילון מונחי סחר חוץ אשרא

    Partial acceptance of a limit

    אישור תקרה חלקי: החלטת החתם לא להעניק באופן מלא סכום תקרת אשראי שנדרשה ע"י המבוטח.

    עבור לתוכן העמוד