מילון מונחי סחר חוץ אשרא

    Irrevocable (documentary) letter of credit

    מכתב אשראי (דוקומנטרי) בלתי חוזר: התחייבות בלתי חוזרת של בנק שמאפשרת לאדם או לחברה למשוך כסף עד לסכום ספציפי, בדרך כלל באמצעות בנק צד ג', בכפוף למילוי דרישות דוקומנטריות.

    עבור לתוכן העמוד