מילון מונחי סחר חוץ אשרא

    Assignee

    מוטב: הצד שאליו מועברות (בדרך של אישור או ע"י המבוטח) הזכויות החוקיות לקבלת כספי פיצוי/שיפוי במסגרת פוליסה.

    עבור לתוכן העמוד