מילון מונחי סחר חוץ אשרא

    Client

    לקוח (מבוטח/מחזיק הפוליסה): צד שרוכש את פוליסת הביטוח ונוטל על עצמו אחריות והתחייבות במסגרת אותה פוליסה.

    עבור לתוכן העמוד