מילון מונחי סחר חוץ אשרא

    Insured

    מבוטח, מחזיק פוליסת ביטוח: צד שרוכש פוליסה ונוטל על עצמו אחריות והתחייבות במסגרת הפוליסה.

    עבור לתוכן העמוד