מילון מונחי סחר חוץ אשרא

    Joint insured

    מבוטחים משותפים: צד אשר יחד עם המבוטח רוכש את פוליסת הביטוח ונוטל על עצמו אחריות והתחייבויות מסוימות.

    עבור לתוכן העמוד