מילון מונחי סחר חוץ אשרא

    Non Binding Indication (NBI)

    אינדיקציה לא מחייבת: הצעה ראשונית כתובה של תנאים לביטוח, שניתנת לשינוי או ביטול ע"י חברת הביטוח.

    עבור לתוכן העמוד