מילון מונחי סחר חוץ אשרא

    Policy holder

    בעל פוליסה, מחזיק פוליסה, מבוטח: צד שרוכש את פוליסת הביטוח ונוטל על עצמו אחריות והתחייבויות במסגרת הפוליסה.

    עבור לתוכן העמוד