מילון מונחי סחר חוץ אשרא

    Renewal

    חידוש: הארכה של פוליסה או תקרת אשראי לאחר פקיעת תוקפה או לאחר תקופת זמן ספציפית.

    עבור לתוכן העמוד