מילון מונחי סחר חוץ אשרא

    Guarantor

    ערב: יחיד או חברה שנותן הבטחה או בטחון שהתחייבות החזר מהקונה למבוטח תשולם.

    עבור לתוכן העמוד