מילון מונחי סחר חוץ אשרא

    Key debtor or cover for key debtor

    חיסוי לקוחות מפתח, חייבים מהותיים: חיסוי עבור הקונים הגדולים בלבד של המבוטח (בניגוד לחיסוי מחזור שלם או חיסוי סיכון בודד).

    עבור לתוכן העמוד