מילון מונחי סחר חוץ אשרא

    Public buyer

    קונה ציבורי: הישות שהמבוטח מוכר לה את סחורתו או שרותיו ושהיא: 1. מורשית להיכנס למחוייבות בשם או מטעם הממשלה באותה מדינה, כולל הממשלה עצמה, סוכנים ממשלתיים או כל ארגון מהסקטור הציבורי, 2. נשלטת ברובה ע"י הממשלה, 3. ישות שהתחייבויותיה  נשענות על ערבות הממשלה.

    עבור לתוכן העמוד