מילון מונחי סחר חוץ אשרא

    Unspecified customer

    לקוח לא ספציפי: קונה אשר עבורו, בהתאם להנחיות נתונות, מבוטח יכול לקבוע תקרת אשראי ללא צורך בסקירה ספציפית ע"י חברת הביטוח.

    עבור לתוכן העמוד