מילון מונחי סחר חוץ אשרא

    Binding order

    הזמנת רכש מחייבת: הזמנת רכש מהקונה שלא ניתנת לביטול ע"י המבוטח במקרה של הרעה במצבו הפיננסי של החייב. ביטוח אשראי יכול להיות מוצע עבור חוזים כאלו בכפוף לתנאים מוגדרים מראש גם במקרה של ביטול תקרת האשראי ע"י המבטח.

    עבור לתוכן העמוד