מילון מונחי סחר חוץ אשרא

    Co-insurance

    השתתפות עצמית בביטוח: האחוז מכל סכום הפסד מבוטח שאינו משופה ע"י חברת הביטוח ושהמבוטח סופג על חשבונו.

    עבור לתוכן העמוד