מילון מונחי סחר חוץ אשרא

    Commercial risk

    סיכון מסחרי: סיכון של החמרה במצב הפיננסי או כושר פירעון של קונה פרטי, שבא לידי ביטוי באי תשלום או פשיטת רגל של הקונה שלא כתוצאה מנסיבות או מאורעות המוגדרים כסיכון פוליטי.

    עבור לתוכן העמוד