מילון מונחי סחר חוץ אשרא

    Comprehensive cover

    חיסוי מקיף/כולל: 1. ביטוח של כלל מחזור המכירות של המבוטח (בניגוד לחיסוי סיכון בודד), 2. ביטוח של סיכונים מסחריים וסיכונים פוליטיים.

    עבור לתוכן העמוד