מילון מונחי סחר חוץ אשרא

    Consignment

    משגור, קונסיגנציה: החזקה בסחורות ע"י השוגר עם התחייבות לשלם לספק  אחרי המכירה לצד ג, או כשנעשה שימוש בסחורות.

    עבור לתוכן העמוד