מילון מונחי סחר חוץ אשרא

    Deductible

    השתתפות עצמית: סכום ההפסד ראשוני שנספג ע"י המבוטח לפני מתן שיפוי במסגרת הפוליסה.

    עבור לתוכן העמוד