מילון מונחי סחר חוץ אשרא

    Delivery

    משלוח: הפיכת הסחורה לזמינה לקונה או לכל אדם שפועל מטעמו במקום ובתנאים שמצויינים בחוזה המכירות.

    עבור לתוכן העמוד